Kostebrigaden rykker inn

Frivillige væpnet med feiekoster har begynt arbeidet med å rydde opp i engelske byer etter flere dager med plyndring og opptøyer.