En fersk rapport fra Congressional Research Service (CRS) viser at de to krigene har kostet 6.640 amerikanske soldater livet, 4.475 av dem i Irak.

50.450 soldater er såret i strid siden USA rykket inn i Afghanistan i 2001 for å styrte Taliban-regimet og Irak to år senere for å fjerne Saddam Hussein fra makten.

Drøyt 32.000 av dem er såret i Irak der stridsoperasjonene ble avsluttet ved utgangen av 2011.

Hjerneskader og amputasjoner

Over 250.000 amerikanske soldater er påført traumatisk hjerneskade (TBI) under tjeneste i Irak og Afghanistan, rundt 6.500 av dem alvorlige.

1.715 soldater har også måttet amputere en eller flere armer og bein etter å ha blitt såret i strid, viser rapporten.

Over 100.000 av soldatene som har tjenestegjort i de to krigene har samtidig fått påvist den alvorlige angstlidelsen PTSD.

Posttraumatisk stresslidelse gjør det i mange tilfeller umulig å fungere normalt og kan i verste fall utgjøre en fare for eget eller andres liv.

Mange selvmord

Ifølge CRS-rapporten, som har hentet sine tall fra Pentagon, har minst 332 soldater tatt sitt eget liv under tjeneste i Irak og Afghanistan.

Hvor mange soldater som har tatt livet sitt etter endt tjeneste, går ikke fram av rapporten.

Departementet for veteransaker i USA la nylig fram en rystende rapport som viser at 22 amerikanske krigsveteraner tar livet sitt hver eneste dag, nesten én i timen.

Denne rapporten tar for seg for seg tidsrommet 1999 til 2010, men inkluderer også veteraner fra tidligere kriger USA har ført rundt omkring i verden.

Ettervirkninger

Nærmere 70 prosent av dem som tok livet sitt var 50 år eller eldre, noe som tilsier at mange av dem tjenestegjorde under Vietnam-krigen på 1960— og 70-tallet.

Nærmere 60.000 amerikanske soldater ble drept og over 300.000 såret i Vietnam, og hundretusenvis av krigsveteraner sliter fortsatt med ettervirkningene.

Krigsveteraner er overrepresentert blant USAs hjemløse, og en tidligere CRS-rapport anslår at mellom 75.000 og 145.000 lever på gata eller i herberger.

Når USA etter planen henter hjem sine siste soldater fra Afghanistan neste år, slik de alt har gjort fra Irak, vil mange av soldatene måtte kjempe sine egne personlige kriger i mange tiår framover. (©NTB)