Ikke lenger «krig mot terror»

Obama bryter tvert med Bush' alenegang-politikk.