Fraråder tur til Bangkok

Utenriksdepartementet fraråder nordmenn å reise til Bangkok med mindre det er strengt nødvendig.