• BRITISKE FALKLANDSØYER: Britene tviholder på sin rett til Falklandsøyene.

Olje, men ikke nok til en krig

Britiske oljeboringer viser at det neppe er noe å trakte etter ved de omstridte Falklandsøyene.