• I NORGE: For første gang på flere år besøkte en gruppe høytstående politikere fra Sri Lanka Norge. Miljøvernminister Anura Priyadharshana Yapa (nr. to fra venstre) og vannkraftminister Nimal Siripala de Silva (nr. to fra høyre) mener at tiden er inne for å bygge opp forholdet mellom landene på nytt. Ambassadør Rodney Perera til høyre, ambsassadens førstesekretær Priyadarshani Karunaratne til venstre. FOTO: KRISTOFFER RØNNEBERG

Sri Lanka krever etterforskning av norske tamiler