- UCK kan ha mistet kontrollen

Edinburgh: Den kosovoalbanske UCK-geriljaen kan ha mistet kontroll over sine egne, sier general Michael Jackson som leder den NATO-ledede KFOR-styrken i den jugoslaviske Kosovo-provinsen.