Sår tvil om økologisk jordbruk

En britisk parlamentskomité stiller seg skeptisk til sunnhetsverdien i økologisk dyrket mat. Komitéen ønsker mer forskning på feltet.