Tviler på gendata fra Celera

Kartleggingen av det menneskelige gensettet (genomet) er basert på sviktende grunnlag, mener forskere.