• "DEN NYE KRIGEN": En redningsarbeider roper på mer hjelp i ruinene etter World Trade Center. I Washington vrimler det nå av eksperter og forskere som vil gi sitt syn på "den nye krigen". Og de har et lydhørt publikum - informasjonsbehovet er umettelig. FOTO: Foto: US Navy / Reuters

- USA vender verden ryggen