Soldatene kan ikke hindre skipet fra å gå til havn