Barn selges til prostitusjon

Tidligere denne måneden innførte britene en ny lov som gjør det straffbart å smugle inn kvinner og barn til prostitusjon. Maksimumsstraffen blir 14 års fengsel.