Ekserserhuset må flyttes

Befaringen på Hanøytangen onsdag viste at Ekserserhuset ikke er lagret under gode nok forhold. Nå blir det flyttet.