Slipper ikke inn russiske forskningsskip

Utenriksdepartementet vil ikke lenger slippe russiske forskningsskip inn i norsk økonomisk sone. Årsaken er at Russland lenge har nektet norske forskningsfartøy adgang til russiske områder.