Sarah Palins uklare fremtid

Alaskas guvernør overrumplet venner og fiender med beslutningen om å gå av 18 måneder før tiden.