OL-ilden tente et ”hav av rødt

OL-ildens ferd gjennom Beijing onsdag trakk store masser ut i gatene, et entusiastisk folkehav myndighetene håper skal overdøve protester og kritikk.