Fritzl: Skyldig i alt

Josef Fritzl erklærer seg skyldig i alle tiltalepunkter og beklager forbrytelsene han har begått. Dermed innrømmer han også uaktsomt drap og slaveri.