Langvarig stillingskrig

Hvordan vil den jevne burmeser reagere når han ser bildene av buddhistmunker som skytes til døde eller rundjules med køller og bambuskjepper? Eller tåregasskyer for å spre demonstrantene?