Korsfestet for Cola-penger

Penger fra Coca-Cola finansierer årets korsfestelser i San Fernando By på Filippinene.