• FOTO: Amir Shaw, AP

Norden satsa for høgt på lov og rett

Det afghanske politi- og rettssystemet er så miserabelt at nordiske ambisjonar om å hjelpe nå blir kraftig nedjustert.