EU trues av språkforvirring

EU, med sine 27 medlemsland og 23 offisielle språk, står overfor en akutt mangel på tolker.