Flere kvinner begår seksuelle overgrep mot barn

Stadig flere britiske barn forteller at de er utsatte for seksuelle overgrep av kvinner.