Er det slik det henger sammen?

Ny norsk forskning om evolusjon. Revolusjon?