Setter hele folket i arbeid

I DDR ordnet staten arbeid til alle, enten de ville eller ikke. I småbyen Bad Schmiedeberg gjør de akkurat det samme.