Tidligere har Russland og Kina brukt sin vetorett mot tre tidligere resolusjonsforslag som er fremmet i løpet av den tre år lang borgerkrigen i Syria.