Mange tilbrakte natten utendørs natt til søndag i frykt for at etterskjelvene kunne få flere bygninger til å kollapse. Et av etterskjelvene var så kraftig at det nådde opp til 6,7 styrke søndag.

— Overalt har parker, fortauer og åpne plasser blitt omgjort til leirer og soveplasser, forteller daglig leder i Utviklingsfondet, Kari Helene Partapuoli, som ankom Katmandu en halv time før jordskjelvet startet lørdag morgen.Som flesteparten av innbyggerne i hovedstaden sov hun utendørs natt til søndag, forteller hun NTB.

— Etterskjelvene er et stort traume for befolkningen, de føler seg ikke trygge, sier Mark South i Røde Kors Nepal. Han forteller hvordan trøtte og fortvilede mennesker stimler sammen under provisorisk oppspente presenninger i hovedstaden Katmandu til nyhetsbyrået TT.

Intens varme på dagen, men kjølige netter gjør det krevende å oppholde seg utendørs for mange.

Skapte snøskred

Ifølge de siste offisielle tallene har antall døde passert 2.500 personer, men myndighetene frykter at så mange som 4.500 kan ha mistet livet i skjelvet lørdag.

Jordskjelvet, som hadde en styrke på 7,9 er det kraftigste i området på 80 år, og det tok liv også i India, Kina og Bangladesh. Skjelvet trigget også store snøskred på Mount Everest, der klatresesongen akkurat har startet.

Minst 19 personer er så langt bekreftet omkommet i fjellområdene. Det skal ha vært over 1.000 fjellklatrere ved Base Camp da skjelvet startet. Rundt 400 av disse var utlendinger.

Fem norske fjellklatrere som befant seg i Camp 2 på 6.400 meters høyde da skjelvet inntraff kom uskadd fra hendelsen, ifølge reisearrangøren Hvitserk.

Ifølge Utenriksdepartementet er minst 150 nordmenn i Nepal. UD har ikke oversikt over alle og sier de ikke kan utelukke at nordmenn er omkommet eller rammet av skjelvet.

Norge bidrar

Redningsarbeidet går sakte i landet, som har en svært dårlig jordskjelvberedskap.

Redningsarbeidere og frivillige gravde søndag med bare hendene og det de ellers måtte ha av utstyr for å redde folk ut av ruinhaugene i Katmandu og i de andre rammede områder.

Sykehusene er overfylte av skadde, og leger og sykepleiere jobber på spreng for å prøve å hjelpe alle. Nærmere 5.000 ble skadd i skjelvet, og det er en vanskelig jobb å hjelpe alle.

Flere hjelpeorganisasjoner er på plass i Nepal, men vanskelig terreng og ødelagt infrastruktur gjør det vanskelig å få fram viktige livreddende hjelp som befolkningen trenger. Etterskjelv gjorde at flyplassen i Katmandu ble stengt ut dagen søndag.

Nepals naboland har sendt inn militærfly fullastet med medisinsk utstyr, mat og vann, og en rekke land bidrar nå med penger og hjelp. Utenriksminister Børge Brende (H) varslet søndag at Norge vil bidra med 30 millioner kroner til de jordskjelvrammede. Flere norske hjelpeorganisasjoner er i ferd med å sende vannrensingsutstyr, feltsykehus og medisinsk personell.