• (1/3)
    PRØVER Å HJELPE: Grunnlegger av Befri barna, Marwa Arafa, sammen med en av mødrene til barna i Banha-leiren. Organisasjonen har registrert 4200 familier som har barn som er, eller har vært, arrestert for «ulovlig politisk virksomhet» i Egypt. FOTO: FLEMMING WEISS ANDERSEN

Flere hundre barn fengslet

Hundrevis av barn og unge er satt bak lås og slå i Egypts fengsler og hemmelige leirer. Mødrene kjemper for å få dem satt fri.