Kjemisk væske skulle brukes i terrorangrep

Bruk av en form for flytende kjemisk mekanisme inngikk i planene om et terrorangrep mot fly på vei fra Storbritannia til USA, ifølge en britisk politikilde.