Ingen flere atomreaktorer stanses i Sverige

Ingen flere svenske reaktorer skal stenges som følge av at et kjernekraftverk nord for Stockholm ble rammet av alvorlig teknisk svikt.