- 1,5 millioner barn trenger hjelp

1,5 millioner barn vil trenge hjelp etter jordskjelvet som rammet Pakistan og India, mener FNs barnefond UNICEF.