Kinasyndromet

Utdelingen av Raftoprisen i Washington ble på mange måter en stilstudie i realpolitisk tilnærming til et utenrikspolitisk dilemma.