- Historien om et varslet drap

Likvideringen av sjeik Ahmed Yassin er en kraftig opptrapping av den politiske volden, men Israel er villig til å betale prisen. I det langt løp blir Hamas militært svekket, sier instituttsjef Jon Hanssen-Bauer ved Forskningsstiftelsen FAFO.