Transseksuelle fisker i Seinen

I elvevannet under broene i Paris hersker det full kjønnsforvirring. Nå legger til og med hannfiskene rogn!