Politiske krefter forenes i Afghanistan

Flere titalls moderate politiske grupperinger slår seg nå sammen for å utfordre fundamentalistene i forkant av Afghanistans første demokratiske valg i 2004.