- Barn i krig er ofte alene med redselen

Det viktig at vi går foran med et godt eksempel og lærer barna opp til fredelige løsninger Hvis barn ser nyheter må de gjøre det sammen med voksne.