Miljøpris for NOx-tiltak

Oppfinnsamt arbeid for å redusera utslepp av giftige nitrogenoksidar (NOx) vart i dag heidra med Hordaland fylkestings miljøpris.