Strengere miljøkrav

Russerne ønsker like strenge sikkerhets- og miljøkrav til oljevirksomhet og skipsfart i Barentshavet som vi har i våre farvann. Veritas skal lede et norsk-russisk samarbeid om dette.