Irans atomsjef ber om forsoning

Den nye lederen for Irans atomenergibyrå sier Iran og Vesten må bygge gjensidig tillit for å bilegge striden om det iranske atomprogrammet.