Barbente mot blodbadet

De barbente buddhistmunkene har fått følge av nonner i sin sta, ikke-voldelige marsj mot militærjuntaen i Burma. Omkring 100.000 på ny marsj i gatene i Rangoon i går, vel vitende om at de er på marsj rett inn i et blodbad.