USA vedtok avlyttingslov

Et flertall i Representantenes hus i den amerikanske Kongressen har sagt ja til en omstridt lov om telefonavlytting.