Stoler ikke på tyske ledere

Tyskere flest har i dag mindre tillit til sine politiske og økonomiske ledere enn noen gang siden andre verdenskrig.