Obama maner til samarbeid om helsereform

Men nattens tale ble overskygget av skandalen i kongressalen.