- Involvert i 195 skyteepisoder

Det amerikanske sikkerhetsselskapet Blackwater har vært involvert i 195 skyteepisoder siden starten av 2005.