Norge leder FNs piratgruppe

Norge overtar ledelsen av en FN-gruppe som jobber med tiltak mot piratvirksomheten utenfor Somalia, ifølge Aftenposten.