Kastes ut av Jerusalem

Israelske myndigheter forbyr alle aktiviteter til de palestinske selvstyremyndighetene i Jerusalem.