Første sykehus - frykter pasientstorm

Norske sykepleiere og leger gruer seg til å måtte prioritere blant hardt skadde jordskjelvofre. De frykter kaos og stormløp mot Røde Kors-hospitalet.