"Tampa" blir liggende

"Tampa" blir liggende i australsk farvann. Kapteinen vurderer helsesituasjonen for flyktningene som så alvorlig at han ikke vil gå ut i åpent farvann, opplyser rederitalsmann Per Rønnevig til NTB.