Godal klargjør støtte til USA

Forsvarsminister Godal går nå ut og presiserer norsk støtte til USA.