Avløsning for KFOR-styrken

Mandag ble soldatene i den norske KFOR-styrken i Kosovo avløst av en ny bataljon nordmenn som skal overta de fredsbevarende oppgavene det nærmeste året.