Skiaker på plass i Kosovo

Under en høytidelig seremoni ved hovedkvarteret i Pristina ble general Thorstein Skiaker innsatt som øverste sjef for KFOR fredag.